Skip to content

Implementatie 

Het is wetenschappelijk bewezen dat een gemiddelde gedragsverandering 66 dagen duurt. Wel zo fijn als je er zoveel tijd en aandacht aan besteed hebt dat het ook blijvend is. Een integrale aanpak is dan ook cruciaal voor maximale impact en blijvende gedragsverandering. Dit doe je door de volgende stappen te doorlopen:

  • Analyseren
  • Inspireren en activeren
  • Vitaliseren en realiseren
  • Analyseren en agenderen

Meer informatie?

Vitalogie-23