Skip to content

Metingen          


Er zijn via meerdere scans metingen te verrichten waarmee je inzicht krijgt in wat de uitdagingen zijn om medewerkers gezond, vakkundig, gemotiveerd en productief te laten worden/blijven. Scans waarmee gewerkt wordt zijn onder andere de Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX), Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Amplitief Vitaliteits Onderzoek (AVO), Vitascan, Leidinggevendenscan, Kosten-Baten Analyse Duurzame Inzetbaarheid (KoBa-DI) en de Organisatiescan Duurzame Inzetbaarheid (ODI).

Meer informatie?

Vitalogie-5